Wykładzina przemysłowa a koncepcja Lean w firmie

Wykładzina przemysłowa a nowe koncepcje wdrożeniowe

Koncepcja Lean Manufacturing jest filozofią zarządzania, polegającą na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa – czasu, materiału, siły roboczej, energii rozumianego jako wszelkie czynności, procesy czy inwestycje nie dodające wartości do produktu z punktu widzenia klienta w odniesieniu do zajmowania się wykładzina przemysłowa.

Obniżanie kosztów produkcji jest celem każdego przedsiębiorstwa, dlatego Lean Manufacturing chętnie zaczynają stosować firmy z powodzeniem eliminując czynności nie dodające wartości produktowi. Koncepcja Lean w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze.

Standard wykonania poszczególnych etapów procesu pozwalających na skuteczne określenie następstw każdego działania i eliminację czasów przestojów oraz nieuzasadnionego potrzebami wytwarzania. Po drugie niezgodność działań. Skupienie na eliminacji zaburzeń na poziomie operacyjnym tj. jakość i ilość. Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstwa, czynności, które nie generują wartości dodanej. Nazwa Lean Manufacturing po raz pierwszy została użyta i wymyślona przez naukowców z Massachussets Institute of Technology w Bostonie: James P. Womack, Daniel T. Jones i Daniel Roos opublikowali słynną prace „The Machine That Changed the World” (Maszyna, która zmieniła świat), w której to porównywali parametry nakładów i wyników w przedsiębiorstwach japońskich, amerykańskich i europejskich. Za lidera uznali japońską firmę Toyota Motor Corporation z systemem Toyota Production System. Autorzy uznali ten system za pierwszy odchudzony system wytwórczy i obdarzyli go mianem Lean Manufacturing. Można to także odnieść do wykładzin przemysłowych w Warszawie.

Według autorów odchudzona produkcja: daje możliwość, aby produkować coraz więcej wykorzystując coraz mniej – mniej ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i miejsca- przy jednoczesnym zbliżaniu się do osiągnięcia celu jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego czego chcą. Stąd też korzeni Lean należy poszukiwać na przykład w Toyocie. Sformułowali oni dwie podstawowe koncepcje odchudzania produkcji. Pierwsza: gdy tylko popełniony jest błąd automatycznie zatrzymywane są maszyny i linie, w celu uniknięcia produkowania bubli i nie zakłócania przepływu w dalszej części strumienia. Warto mieć to na uwadze stawiając na wykładziny przemysłowe w Warszawie. Druga: produkcja części, które są akurat potrzebne przy wykorzystaniu systemu ssącego – Just In Time.

Obie koncepcje zostały zastosowane w praktyce przez jednego z dyrektorów Toyoty, Taiichi Ohno. Oprócz tego w Toyocie, jako pierwszej na świecie, rozpoczęto prace nad rozwojem produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz przyjmowaniem zamówień od klientów.

Wdrożenie Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie nie jest procesem prostym i wymaga kilku etapów, a mianowicie: planowanie Lean Manufacturing, pierwotne wdrożenie do wybranych obszarów, wdrożenie do całego przedsiębiorstwa wykonującego wykładziny przemysłowe.
Pomocne mogą okazać się także konsultacje z zewnątrz, jednak w wyjątkowych przypadkach. Integracja, w tym etapie tym następuje kontynuacja działań z etapu 3 oraz rozszerzenie ich na takie obszary jak inżynieria współbieżna, integracja wyrobu z potrzebami klienta czy zaangażowanie dostawców w system Lean Kluczowym elementem etapu 4 jest ciągła analiza osiągnięć i rewizja strategii, a jeśli trzeba także taktyki. Doskonalenie, przedsiębiorstwo o klasie światowej nieprzerwanie dąży do doskonałości, ciągle rozwija się. Od przedsiębiorstwa Lean wymaga się tychże działań. Niezwykle ważne jest na tym etapie publikowanie swoich osiągnięć i umożliwienie przez to rozwoju innym organizacjom.