Komornik Mokotów, czyli pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników

Komornik Mokotów wyprowadza sprawy związane z długami.

Komornik Mokotów, czyli prawne rozwiązanie spraw finansowych

W przypadku, kiedy dłużnik zalega ze spłatą, a należności robią się coraz większe i nie widać szansy na zmianę sytuacji, warto postarać się o jej rozwiązanie drogą prawną, z pomocą odpowiednich instytucji. Zanim jednak będzie można zwrócić się bezpośrednio do pomocy, jaką oferuje komornik Mokotów dla mieszkańców Warszawy, należy skierować swoje kroki do sądu rejonowego – w tym przypadku dla Warszawy Mokotowa.  

Działania w tym celu nie są trudne, choć wymagają skierowania sprawy do SR na Mokotowie – w tym celu należy złożyć pozew sądowy przeciwko dłużnikowi zalegającemu ze spłatą. Sąd nada sprawie tytuł egzekucyjny, co jest pierwszym krokiem ku odzyskaniu należności. W następnej kolejności należy zgłosić się do sądu pierwszej instancji, który zajmował się daną sprawą, o nadanie jej klauzuli wykonalności. Kiedy już się ją uzyska (co nie powinno zająć dużo czasu – zazwyczaj trwa to do 3 dni roboczych), można zwrócić się po pomoc do kancelarii komorniczej.  

Komornik funkcjonujący na terenie Mokotowa

Komornik działający na terenie Mokotowa może zajmować się sprawami nie tylko dotyczącymi tego rejonu Warszawy, ale także całej stolicy lub całego kraju. Wierzyciel może się do niego zgłosić samodzielnie, opisując szczegóły danej sprawy oraz podając znane mu dane odnośnie dłużnika i przekazując informacje o zaciągniętym przez niego zobowiązaniu finansowym. Takie informacje znacznie ułatwią pracę kancelarii, jeśli jednak dłużnik posiada jedynie część danych lub są one w części nieaktualne, pracownicy kancelarii na własną rękę zajmą się odnalezieniem osoby zalegającej ze spłatą oraz oceną należącego do niej majątku. Komornicy dysponują dostępem do wielu wartościowych źródeł informacji – współpracują m.in. z urzędami i instytucjami, np. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Centralną Ewidencją Pojazdów czy Centralną Ewidencją Ksiąg Wieczystych. Wysyłają także zapytania odnośnie dłużnika do rejestru PESEL czy systemów gromadzących dane o rachunkach bankowych. Dzięki temu są w stanie zdobyć wiele informacji o dłużniku, niedostępnych normalnie dla wierzyciela. Mogą także poznać wielkość majątku należącego do osoby zalegającej z płatnościami i ocenić na tej podstawie możliwość i sposób spłaty długu.  

Pracownicy kancelarii komorniczej zajmują się sprawami zarówno od strony formalnej, dbając o stronę prawną oraz zajmując się zdobywaniem informacji, jak i działają w terenie w celu lepszego rozpoznania sprawy oraz kontaktu z dłużnikiem. Prowadzą także korespondencję oraz zajmują się kontaktem bezpośrednim w imieniu wierzyciela. Mogą odwiedzić dłużnika w miejscu zamieszkania, by ustalić zasady spłaty długu. Jeśli nie jest możliwa spłata pieniężna, komornik może zająć majątek w postaci ruchomości lub nieruchomości, a także rachunków bankowych czy wynagrodzenia. Ma również prawo przeprowadzić eksmisję, jeśli dłużnik zajmuje nieruchomość należącą do wierzyciela lub własny lokal, który musi zostać sprzedany w celu spłaty długów na licytacji komorniczej.