Klient a usługi kurierskie

Dla większości klientów internetowych istotną kwestią jest czas dostawy zakupionego towaru i jego bezpieczeństwo. Ponadto usługi kurierskie są bardzo szczególną grupą usług pocztowych, prowadzonych poprzez wyspecjalizowane firmy. Podmioty, które świadczą usługi kurierskie na rynku muszą działać zgodnie z naszym polskim prawem, które od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej są naprawdę ściśle związane z prawem unijnym.

Natomiast usługa kurierska, podlega wielu różnorakim regulacjom prawnym, a stosowane przepisy uzależnia pewien fakt przedmiotu przesyłki. Jeżeli przesyłka wręczona operatorowi zawiera jakąś korespondencję, nadawca staje się stroną umowy na świadczenie pocztowej usługi. Jednak, kiedy przesyłka zawiera w sobie przedmiot zupełnie inny niż korespondencja, nadawca staje się jedynie stroną umowy przewozu rzeczy, czyli podlega prawu przewozowemu. Takich zezwoleń wymaga prowadzenie firmy pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek.

Aktualnie w Polsce można wyróżnić dwa typy firm kurierskich. Pierwsze z nich to wielkie firmy z kapitałem zagranicznym, które często wykupują trochę mniejsze krajowe przedsiębiorstwa, tworząc przy tym w to miejsce własne filie. To zapewnia im łatwiejszą orientację na lokalnym rynku. Te przedsiębiorstwa dysponują swoją własną infrastrukturą i zatrudniają od kilkuset do nawet kilku tysięcy pracowników.

Wówczas drugim typem przedsiębiorstw są mniejsze instytucje, które zatrudniają do kilkudziesięciu ludzi. Mają one wyraźnie niewielki przewozowy potencjał i oferują artykuły z obrotu krajowego, bądź działają tylko i wyłącznie na rynku lokalnym. Te mniejsze firmy ponoszą stosunkowo niewielkie ryzyko prowadzenia takiej oto działalności, natomiast więksi mają już dobrze przygotowany rynek.

Zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do zarządzania materiałów, informacji oraz funduszy w tym całym łańcuchu dostaw, od dostawców, przez produkcję i dystrybucję, do końcowego konsumenta. Firmy świadczące usługi kurierskie przyjmują w ramach outsourcingu logistyczną obsługę systemów dystrybucji towarów, obsługę zaopatrzenia w produkcyjnych procesach. Częściej można również spotkać się z outsourcingiem kontraktowym, gdzie produkcyjne przedsiębiorstwa rezygnują z własnego transportu na rzecz zupełnie innego podmiotu zlecając go firmie kurierskiej.

Co więcej, podobną sytuację na rynku usług kurierskich oraz pocztowych można zauważyć na Słowacji. Usługi dostarczania kurierskich przesyłek są wykonywane najczęściej za pomocą transportu samochodowego i lotniczego. Dzięki tej usłudze działalności mają możliwość finalizowania sprzedaży wysyłkowej artykułów klientom prywatnym, zarówno jest ona zabezpieczeniem w przypadku braku zaufania czy też problemów z płatnością między kontrahentami.