Dozór policyjny

Dozór policyjny jest jednym ze środków przymusu, obok aresztowania, poręczenia, zawieszenia w wykonywaniu zawodu czy zakazu opuszczania kraju. Sądy i prokuratury stosują środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, by zabezpieczyć właściwy tok procesu karnego.

Jest jednak najmniej surowym środkiem o który w uzasadnionych przypadkach zabiegają broniący podejrzanego kancelarie adwokackie gliwice. Na czym polega?

Dozór policyjny polega na okresowym zgłaszaniu się do jednostki policji, zwykle tej zgodnej z miejscem zamieszkania dozorowanego. Dozorem może być objęty zarówno podejrzany jak i oskarżony, na każdym etapie postepowania. Dozór jest o tyle wygodny dla dozorowanego, że może on świadczyć nadal pracę, naukę itd. To mniej uciążliwy środek niż np. tymczasowe aresztowanie i dla niego, i dla państwa. Stąd tak duże zaangażowanie kancelarii adwokackich przy ubieganiu się o zastosowanie czy nawet zamianę z innego środka na dozór.

Osoba dozorowana ma szereg obowiązków. Przede wszystkim ma zakaz opuszczania miejsca pobytu, regularne zgłaszanie się na Policji z dokumentem tożsamości, każdorazowe informowanie organu nadzorującego o wyjeździe i terminie powrotu, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i innymi osobami, zakaz przebywania w wyznaczonych miejscach czy zakaz zbliżania się na konkretną odległość do pokrzywdzonej osoby. Oczywiście takich obowiązków może być więcej, wynikać będą z postanowienia o zastosowaniu tego środka. Kancelaria adwokacka monitoruje przebieg i wywiązywanie się z nałożonego obowiązku na klienta.